O TSP-u
KULTURA

 

MS HMNK TSP

(Muzička Sekcija Hrvatskog Malonogometnog Kluba Tanad S Plinare)

Tanad s Plinare

1990.g. Dubrovnik


Tanad s Plinare

1997.g. Zagreb, bivši caffe bar Dolac

 

Pogledajte digitalnu video snimku Koncerta TSP-a ovdje

 


 

FS HMNK TSP

(Filmska Sekcija Hrvatskog Malonogometnog Kluba Tanad S Plinare)

Filmska sekcija je još uvijek u nastajanju, čekajući nove autore (Sparka) i sponzore (kogod došo dobrodošo)